Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair - SW92


Print page


EU LOGO.jpgESF.jpg

Chun a thuilleadh eolais ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a fháil, déan teagmháil le:

Seirbhísí Tacaíochta Fostaíochta
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Contae Liatroma

Íosghlao: 1890 92 79 99 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:

Nóta:
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:09/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais