Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair - SW92


Print page


EU LOGO.jpgESF.jpg

 

Chun a thuilleadh eolais ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a fháil, déan teagmháil le:

Seirbhísí Tacaíochta Fostaíochta
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Contae Liatroma

Guthán: (071) 96 72698,• do Chuideachta Forbartha Comhtháite Áitiúla,• do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Chraoibhe áitiúil.
Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh
eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:


• Logáil isteach ar www.welfare.ie.


• Guthán: (071) 919 3302
Íosghlao: 1890 66 22 44


Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann,
glaoigh, le do thoil, ar + 353 71 91 93302.


• Buail isteach chuig do Lárionad Intreo áitiúil, d’Oifig
Chraoibhe áitiúil nó d’Ionad áitiúil um Fhaisnéis do
Shaoránaigh.

Nóta:
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:26/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais