Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?


Print page

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi Ranníocaíochtaí Deonacha, déan teagmháil le d'oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó le Seirbhísí Cáilitheachta Cliant ag an seoladh thuas.

Má theastaíonn uait leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais a fháil faoi sheirbhísí leasa shóisialaigh:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
  • Líne Eolais Íosghlao ag 1890 66 22 44
  • (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó +353 71 91 93313 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht).
  • Buail isteach chuig d'Ionad áitiúil de chuid Intreo, Oifig Leasa Shóisialaigh nó Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Tabhair do d'aire
D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

 

Leabhráin úsáideacha eile

Éirí as Obair mar gheall ar Dhrochshláinte ​ ​SW 20
Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach) agus Íocaíocht Caomhnóra Neamhranníocach) SW 115
Scéim Cúramaithe Baile ​ SW 1
Galair Fhorordaithe Cheirde ​ ​SW 33
Rátaí Íocaíochta ​ ​SW 19
Pinsean Stáit (Eatramhach) agus Pinsean Stáit (Ranníocach)​
SW 118
Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh ​
​SW 25
​Pinsean Neamhranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh SW 26
 
Last modified:08/05/2014