Conas a dhéantar iarratas?


Print page

Chun a bheith i do ránníocóir saorálach, ní mór duit foirm iarratais VC1​ a líonadh agus a chur ar ais chuig:

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Intofachta na gCliant
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar Chorcaí
Port Láirge

Guthán: (01) 4715 898
Íosghlao: 1890 690 690

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh, le do thoil, ar + 353 1 4715898.

Last modified:04/04/2017