Conas a dhéantar iarratas?


Print page

Le bheith i do ranníocóir deonach, is gá duit foirm iarratais VC 1 a chomhlánú agus a chur ar ais chuig:

Seirbhísí Cáilitheachta Cliant
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar Chorcaí
Port Láirge

Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin), nó + 353 1 4715898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht).

Last modified:07/05/2014