Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?


Print page


Má theastaíonn uait tuilleadh eolais a fháil faoin Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach) agus an Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-ranníocach), déan teagmháil leis an seoladh ar roinn 9.

Má theastaíonn uait leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais a fháil faoi sheirbhísí leasa shóisialaigh:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie
  • Líne Eolais Íosghlao ag 1890 66 22 44 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó +353 71 91 93313 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht).
  • Buail isteach chuig d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó chuig an Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Tabhair faoi deara

D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:29/06/2011