An bhfuil aon sochair bhreise ann?


Print page


D'fhéadfadh duine a fhaigheann Íocaíocht Caomhnóra a bheith i dteideal:

  • Liúntas Breosla
  • Deontas Méala
  • Cúnamh faoi Scéim an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh.

Liúntas Breosla

Íoctar an liúntas seo ó Mheán Fómhair go hAibreán agus tá sé faoi réir coinníollacha áirithe. Ar na coinníollacha atá ann, caithfidh an duine a bheith ina c(h)ónaí leis/léi féin nó le daoine áirithe agus caithfidh an teaghlach tástáil acmhainne a shásamh. (Ní féidir ach Liúntas Breosla amháin a íoc le gach teaghlach).

Deontas Méala

D'fhéadfá a bheith cáilithe do Dheontas Méala agus é bunaithe ar ranníocaíochtaí árachais, nuair a fhaigheann duine bás.

Cúnamh faoi Scéim an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh

D'fhéadfadh Feidhmeannacht Áitiúil na Seirbhíse Sláinte cúnamh a chur ar tairiscint faoin Scéim seo le híocaíochtaí cíosa nó forlíonadh ús morgáiste, speansais sochraide nó íocaíochtaí do riachtanais eisceachtúla.

Má tá tú ag iarraidh tuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar 'www.welfare.ie'.

Last modified:29/06/2011