Conas agus cén uair ba cheart iarratas?


Print page


Más caomhnóir thú, ba cheart duit iarratas a chur isteach orthu seo taobh istigh de thrí mhí ón am a dhéantar dílleachtaí de na leanaí nó ón am a thagann siad le bheith ina gcónaí leat.

Rabhadh: Má theipeann ort iarratas a chur isteach in am, d'fhéadfá cuid de d'íocaíocht a chailleadh.

Cuir foirm iarratais GP 1 agus í comhlánaithe, ar ais chuig:

Rannóg na gCaomhnóirí

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Bóthar an Choláiste

Sligeach

Íosghlao: 1890 500 000 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó

+353 71 91 57100 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)

Doiciméid atá de dhíth in éineacht le d'éileamh

  • Do theastas breithe, má rugadh taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann thú
  • Teastais bhreithe do na leanaí, má rugadh taobh amuigh den Phoblacht na hÉireann iad
  • Teastas báis an tuismitheora mhairbh/na dtuismitheoirí marbha, más bainteach, má tharla an bás taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann

Beidh deimhniú scríofa neamhspleách de thréigean tuismitheora agus de theip i leith soláthar a dhéanamh don leanbh/do na leanaí de dhíth orainn chomh maith.

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP)

Is gá duit d'uimhir PSP a thabhairt, chomh maith le hUimhreacha PSP na leanaí a bhfuil sé i gceist agat íocaíocht a éileamh ar a son. Mura bhfuil na huimhreacha seo ar eolas agat, déan teagmháil le d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh le do thoil. Tabharfaidh siad d'uimhir PSP duit. Más rud é nach bhfuil ceann acu agat, inseoidh siad duit céard is gá a dhéanamh chun uimhir a fháil duit féin.

Má tá tú ag iarraidh tuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

 

.

Last modified:29/06/2011