Níl an leathanach seo ar fáil as Gaeilge fós


Print page


Leantar d'íoc na hÍocaíochta Caomhnóra (Ranníocach) agus (Neamh-ranníocach) do gach dílleachta cáilithe, go dtí go mbeidh sé/sí 18 mbliana d'aois, ach amháin má cháilíonn sé/sí d'íocaíocht leasa shóisialaigh ina c(h)eart féin. Leanfar den íocaíocht go dtí deireadh na bliana acadúla ina mbainfidh an dílleachta 22 bliain d'aois amach, má tá sé/sí ag gabháil don oideachas lánaimseartha i rith an lae ar scoil nó ar choláiste aitheanta.

Caithfidh tú Rannóg na gCaomhnóirí a chur ar an eolas láithreach, má fhágann dílleachta an teaghlach le dul ar ais le bheith ina c(h)ónaí le tuismitheoir nó má thagann tuismitheoir le bheith ina c(h)ónaí leis an dílleachta.

Last modified:29/06/2011