Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)


Print page

 

Is féidir Íocaíocht Caomhnóra a íoc go seachtainiúil:

ag d'oifig phoist áitiúil le cárta seirbhísí sóisialacha,

trí íocaíocht dhíreach isteach i do chuntas in institiúid airgeadais. Is gá go mbeadh cuntas reatha, taisce nó coigiltis i gceist.

Dul Thar Lear

Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)

Má tá sé i gceist agat dul thar lear le bheith i do chónaí ansin agus má bhíonn tú á íoc le híocaíocht dhíreach isteach i do chuntas in institiúid airgeadais, ba cheart duit fógra a thabhairt don Roinn 4 seachtaine sula rachaidh tú thar lear.

Má tá sé i gceist agat dul thar lear le bheith i do chónaí ansin agus má bhíonn tú á íoc san oifig phoist, ba cheart duit leanúint de bhailiú na híocaíochta go dtí an Aoine sula bhfágfaidh tú.

Ba chóir duit sonraí a sheoladh ar aghaidh chugainn ansin faoi do sheoladh nua agus faoi chuntas in institiúid airgeadais inar mhaith leat an íocaíocht a fháil:

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Bóthar an Choláiste

Sligeach

Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-ranníocach)

Ní féidir Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-ranníocach) a fháil taobh amuigh den Stát. Ba cheart duit a rá linn nuair atá tú chun imeacht, ionas gur féidir linn an íocaíocht a stopadh fad is atá tú thar lear.

Last modified:29/06/2011