Íocaiocht Theaghlaigh Aontuismitheora - SW 82


Print page
 

Chun a thuilleadh eolais ar an Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora a fháil, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:
 • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
 • Guthán: (071) 9193302
 • Íosghlao: 1890 66 22 44

Má tá tú ag glaoch ó Iasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar  +353 71 91 93302,le do thoil

  Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

  Leabhráin áisiúla eile

   
   
  Last modified:15/09/2015