Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora - SW 82


Print page

Is cóir duit foirm OFP 1 a líonadh agus í a chur maille leis na teastais agus cáipéisí ábhartha chuig d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Mura bhfuil tú pósta nó mura páirtí i bpáirtnéireacht shibhialta thú, is cóir duit iarratas a dhéanamh laistigh de 3 mhí ó bhreith do linbh.

Má tá tú idirscartha nó colscartha nó má tá do pháirtnéireacht shibhialta díscaoilte, is cóir duit iarratas a dhéanamh laistigh de 6 mhí ón dáta ar scar tú le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta.

Ní mór duit a bheith idirscartha le trí mhí anuas, áfach, sula ndéanfaidh tú iarratas, mar ní bhfaighidh tú íocaíocht i leith an chéad trí mhí tar éis idirscartha.

Más céile nó páirtnéir sibhialta príosúnaigh thú, is ceadmhach duit iarratas a dhéanamh nuair atá do chéile nó do pháirtnéir sibhialta faoi choiméad le sé mhí anuas ar a laghad gan aon phianbhreith a bheith curtha air/uirthi, nó nuair a thosaíonn do chéile nó do pháirtnéir sibhialta a p(h)ianbhreith, agus ansin caithfidh tréimhse phríosúnachta de shé mhí ar a laghad a bheith i gceist.

Rabhadh: Mura ndéanann tú iarratas laistigh de thrí mhí ón uair a bhí tú intofa don Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora i dtosach, is féidir go gcaillfidh tú cuid den íocaíocht.

Last modified:15/09/2015