Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora - SW 82


Print page

 

Is éard atá sa tSeirbhís Bhuiséid don Líon Tí ná seirbhís a chuireann An Post ar fáil saor in aisce do chustaiméirí a fhaigheann a n-íocaíocht trí Chárta Seirbhísí Sóisialacha. Tugann sí slí shaoráideach le híoc as billí tí. Trí dhochar díreach a úsáid, féadfar íocaíocht sheasta a dhéanamh le haon cheann díobh seo a leanas:

  • údaráis áitiúla, i leith cíosa nó morgáiste,
  • BSL agus Bord Gáis,
    agus
  • Eircom, i leith táillí gutháin.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le: An Post - Saorfhón 1800 70 71 72.

Last modified:15/09/2015