Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora - SW 82


Print page

Tá d’íocaíocht comhdhéanta de ráta duit féin agus de shuimeanna breise i leith aon linbh/leanaí c(h)áilithe. Braitheann an méid a íoctar ar d’acmhainn sheachtainiúil.

Más rud é gurb ann do theidlíocht ar an Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora a bhunaítear ar aois an linbh is óige, leanfaidh Méadú um Leanbh Cáilithe i leith leanaí eile sa teaghlach go dtí go sroichfidh na leanaí eile seo 18 mbliana d’aois nó 22 bhliain d’aois má tá siad in oideachas lánaimseartha.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

 
Last modified:15/09/2015