Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora - SW 82


Print page
 • más 'tuismitheoir cáilithe' thú.

Ciallaíonn tuismitheoir cáilithe:

 • baintreach, baintreach fir nó páirtnéir sibhialta marthanach nó
 • céile idirscartha nó
 • páirtnéir sibhialta nach gcónaíonn leis an bpáirtnéir sibhialta eile den pháirtnéireacht shibhialta, nó
 • duine neamhphósta nó
 • duine nach páirtí i bpáirtnéireacht shibhialta é nó í 
 • duine nach bhfuil i gcaidreamh comhchónaitheora
 • duine a bhfuil a c(h)éile nó a p(h)áirtnéir sibhialta i bpríosún nó in ionad coinneála leis an duine sin de gnáth, é nó í, a shásháionn

agus ar:

 • tuismitheoir,
 • leastuismitheoir,
 • tuismitheoir uchtála nó
 • caomhnóir dlíthiúil ar leanbh ábhartha amháin ar a laghad, a chónaíonn leis an duine sin de ghnáth, é nó í,

a shásaíonn

 • tástáil acmhainne, agus
 • an Coinníoll Gnáthchónaithe.

Chun a thuilleadh eolais ar an gCoinníoll Gnáthchónaithe a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Má tá tú idirscartha nó colscartha nó má tá do pháirtnéireacht shibhialta díscaoilte, ní mór:

 • duit a bheith idirscartha ó do chéile nó do pháirtnéir sibhialta le 3 mhí anuas ar a laghad, agus
 • iarracht a bheith déanta agat ar chothabháil a fháil ó do chéile nó do pháirtnéir sibhialta.

Mura bhfuil tú pósta, nó mura páirtí i bpáirtnéireacht shibhialta ná in aontas sibhialta thú, ní mór:

 • duit a bheith i do thuismitheoir cáilithe ar leanbh ábharta amháin ar a Iaghad, agus
 • iarracht a bheith déanta agat ar chothabháil a fháil ó thuismitheoir eile an linbh.

Má tá do chéile nó do pháirtnéir sibhialta i bpríosún:

 • ní mór pianbhreith phríosúnachta ar 6 mhí ar a laghad í a bheith curtha air/uirthi, nó
 • ní mór dó/dí a bheith faoi choiméad le 6 mhí anuas ar a laghad gan aon phianbhreith a bheith curtha air/uirthi.
 
Last modified:15/09/2015