Cá bhfuil a thuilleadh eolais ar fáil?


Print page

Chun tuilleadh eolais ar Shochar Sláinte agus Sábháilteachta a fháil déan teagmháil le Rannóg an tSochair Shláinte agus Sábháilteachta ag an seoladh ar rannán 10, nó leis an Oifig Leasa Shóisialaigh i do cheantar. Is féidir leat leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil ach:

  • Logáil isteach chuig www.welfare.ie.
  • Glaoch ar an Líne Eolais Íosghlao ag 1890 66 22 44 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó +353 71 91 93313 (ó Thuaisceart Éireann nó ó thíortha thar lear).
  • Bualadh isteach chuig an Oifig Leasa Shóisialaigh nó chuig an Ionad Eolais do Shaoránaigh i do cheantar.

Nóta

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

 

Last modified:14/11/2012