C� fhad a leanfar den �oca�ocht?


Print page

Cuirfear tús le do Shochar Sláinte agus Sábháilteachta ag deireadh na tréimhse 21 lá ina dtugann d’fhostóir pá duit.

Ina dhiaidh sin íocfar an sochar leat ar feadh a mbeidh fágtha de do shaoire shláinte agus sábháilteachta go dtí:

  • an lá ar a dtiocfaidh tusa, an fostaí, i dteideal Sochar Máithreachais,


  • 26 seachtaine tar éis bhreith do linbh, más fostaí thú atá ag tabhairt cíche agus atá nochta do phriacail áirithe san áit oibre.

Ní féidir leat Sochar Sláinte agus Sábháilteachta a fháil i leith aon laethanta ar a bhfuil tú i dteideal Sochar Máithreachais a fháil.

Cuirfear deireadh le híocaíocht an tSochair Shláinte agus Shábháilteachta nuair a bheidh do shaoire sláinte agus sábháilteachta caite toisc:

  • nach bhfuil tú i mbaol ón phriacal san áit oibre a thuilleadh,


  • gur chuir d’fhostóir deireadh leis an bpriacal ag gur thug sé/sí obair dhifriúil duit,


  • go bhfuil tú fostaithe faoi chonradh ar théarma seasta agus go dtéann an conradh in éag.
Last modified:14/11/2012