Cad iad na coinníollacha maidir le ranníocaíochtaí ÁSPC?


Print page

Chun cáiliú ní mór go mbeadh:

  • 13 seachtaine de ranníocaíochtaí ÁSPC (féach nóta 1) ar a laghad íoctha agat laistigh den 12 mhí díreach roimh an dáta measta breithe,

  • 104 sheachtain de ranníocaíochtaí ÁSPC (féach nóta 1) íoctha agat ó chuaigh tú i mbun oibre den chéad uair agus go bhfuil 39 seachtaine ÁSPC (féach nóta 1) íoctha nó curtha chun sochair agat sa bhliain chánach ábhartha (féach nóta 2), nó sa bhliain i ndiaidh na bliana cánach ábhartha (féach nóta 2). Ní mór ranníocaíochtaí íoctha a bheith déanta i 13 seachtaine ar a laghad de na seachtainí seo,

  • 104 seachtain de ranníocaíochtaí ÁSPC (féach nóta 1) íoctha ó thosaigh tú ag obair agus 26 seachtaine ar a laghad de ranníocaíochtaí ÁSPC (féach nóta 1) a bheith íoctha agat sa bhliain chánach ábhartha (féach nóta 2) agus 26 seachtaine ar a laghad de ranníocaíochtaí ÁSPC (féach nóta 1) a bheith íoctha agat sa bhli in chánach roimh an mbliain chánach ábhartha (féach nóta 2).

Nóta 1: Ní áirítear ach na hAicmí ÁSPC A, E agus H.

Nóta 2: Is é atá i gceist le bliain chánach ábhartha ná an dara bliain chánach dheireanach iomlán roimh thús na bliana sochair (Mí Eanáir go Mí na Nollag) ina bhfuil céad lá do shaoire Shláinte agus Sábháilteachta.

Sampla:
Má éilíonn tú an Sochar i Is í an bhliain chánach ábhartha
2010 2008
2011 2009
Last modified:14/11/2012