Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


 

Chun a thuilleadh eolais ar an Sochar Máithreachais a fháil, déan teagmháil le Rannóg an tSochair Mháithreachais ag an seoladh ar roinn 19, d’Ionad Faisnéise áitiúil doShaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig LeasaShóisialaigh áitiúil.

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:30/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais