Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


 

Anois is féidir leat iarratas ar Shochar Máithreachais a dhéanamh ar líne ag www.mywelfare.ie. Caithfidh tú cuntas MyGovID a chur ar bun, agus ní mór Cárta Seirbhísí Poiblí (arna dheimhniú de réir SAFE/TCFC, is é sin, i dTimpeallacht Chreatlaí um Fhíordheimhniú Caighdeánach) a bheith agat, rud is féidir leat a fháil ó d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil nó do lárionad Intreo áitiúil. Is cóir duit teagmháil a dhéanamh le d’oifig áitiúil chun coinne a dhéanamh, rud a ghlacann thart ar 15 nóiméad le críochnú, de ghnáth.

Chun a thuilleadh eolais ar an gCárta Seirbhísí Poiblí a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Is cóir duit iarratas a dhéanamh ar an Sochar Máithreachais 6 seachtaine (12 sheachtain má tá tú féinfhostaithe) sula mbíonn sé de rún agat do shaoire mháithreachais a thosú.

I gcásanna áirithe, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh i ndiaidh bhreith do linbh. Ach mura ndéanann tú iarratas laistigh de 6 mhí ó bhreith do linbh, is féidir go gcaillfidh tú sochar.

Chun iarratas a dhéanamh tríd an bpost, líon an fhoirm iarratais MB1 agus cuir í chuig:

Rannóg an tSochair Mháithreachais
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Mhic Artair
Bun Cranncha
Contae Dhún na nGall

Guthán: (01) 471 5898
Íosghlao: 1890 690 690
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 1 471 5898, le do thoil 

Tabhair faoi deara
Eiseofar litir thosaigh chugat chun d’éileamh a admháil. Is é ár ngnáthnós imeachta ná breithniú a dhéanamh ar d’éileamh dhá sheachtain ar a laghad sula mbeidh tú chun do Shaoire Mháithreachais a thosú. Eiseofar fógra ar leith chugat an túisce a bhreithneofar d’éileamh.

Last modified:30/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais