Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


  

Má bhí tú i bhfostaíocht inárachaithe roimhe seo i dtír atá faoi chumhdach Rialacháin an Aontais Eorpaigh (AE) agus má tá ranníocaíocht ÁSPC amháin ar ráta iomlán ar a laghad íoctha in Éirinn agat, féadfaidh tú do thaifead árachais sa tír sin a chur le do ranníocaíochtaí ÁSPC Éireannacha chun cabhrú leat cáiliú don Sochar Máithreachais. Ní mór duit a bheith i bhfostaíocht inárachaithe in Éirinn faoi láthair agus ní mór do ranníocaíocht ÁSPC is déanaí a bheith íoctha in Éirinn agat.

Is iad na tíortha atá faoi cuimsithe faoi Rialacháin an AE nó chun críocha an tSochair Mháithreachais ná:

 

 • An Ostair
 • An Bheilg
 • An Bhulgáir​​
 • An Chróit
 • An Chipir
 • Poblacht ​na Seice
 • An Danmhairg ​
 • An Eastóin 
 • An Fhionlainn
 • An Fhrainc
 • An Ghearmáin ​
 • An Ghréig
 • An Ungáir
 • An Íoslainn
 • Éire
 • An Iodáil
 • ​An Latvia
 • An Lio
 • tuáin
 • ​Lucsamburg
 • ​Málta
 • An Iorua ​
 • An Pholainn
 • An Phortaingéil
 • An Rómáin​
 • ​An tSlóvaic
 • An tSlóivéin
 • An Spáinn
 • An tSualainn​
 • An Eilvéis​
 • An Ísiltír
 • An Ríocht Aontaithe
 
 

Má bhí tú ag obair i gceann de na tíortha a liostaítear thuas sa bhliain chánach ábhartha, cuir d’fhoirm iarratais faoinár mbráid, le do thoil, 12 sheachtain roimh an dáta a bhfuiltear ag súil le breith do linbh ionas go mbeidh ár ndóthain ama againn chun do thaifead árachais a fháil ón tír chuí.

Last modified:30/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais