Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


 

Daoine Fostaithe

Chun cáiliú don Sochar Máithreachais, ní mór duit ceann de na coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC seo a leanas a chomhlíonadh:


Ní mór:
  • 39 ranníocaíocht ÁSPC (féach an nóta 1) ar a laghad a bheith íoctha agat sa tréimhse 12 mhí roimh an gcéad lá de do shaoire mháithreachais,
  • 39 ranníocaíocht ÁSPC (féach an nóta 1) ar a laghad a bheith íoctha agat ó thosaigh tú ag obair de chéaduair agus 39 ranníocaíocht ÁSPC (féach an nóta 1) ar a laghad a bheith íoctha nó curtha chun sochair agat sa bhliain chánach ábhartha, nó sa bhliain i ndiaidh na bliana cánach ábhartha,
  • 26 ranníocaíocht ÁSPC (féach an nóta 1) 26 ranníocaíocht ÁSPC ar a laghad a bheith íoctha agat sa bhliain chánach ábhartha agus 26 ranníocaíocht ÁSPC (féach an nóta 1) ar a laghad a bheith íoctha agat sa bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha. ´

Nóta 1: Ní chuirtear ach ÁSPC ar Aicmí A, E agus H san áireamh.

 
Ní íoctar an Sochar Máithreachais le comhaltaí ar seirbhís faoi láthair in Óglaigh na hÉireann a íocann ÁSPC ar Aicme H.

Fostaíocht roimhe seo

Má bhí tú i bhfostaíocht inárachaithe sular thosaigh tú an fhéinfhostaíocht, b’fhéidir go gcabhródh do ranníocaíochtaí ÁSPC (Aicmí A, E agus H) leat cáiliú don Sochar Máithreachais, dá mba rud é nár chomhlíon tú na coinníollacha féinfhostaíochta.

D’fhéadfá feidhm a bhaint as ranníocaíochtaí sa bhlian chánach roimh an mbliain chánach ábhartha agus i ndiaidh na bliana cánach ábhartha ( féach an nóta 4) chun cabhrú leat na coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC a chomhlíonadh.  

Daoine Féinfhostaithe

Chun cáiliú don Sochar Máithreachais, ní mór duit ceann de na coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC seo a leanas a chomhlíonadh. Ní mór:

  • 52 ranníocaíocht ÁSPC (féach an nóta 2) a bheith íoctha agat sa bhliain chánach ábhartha,
  • 52 ranníocaíocht ÁSPC ( féach an nóta 2) a bheith íoctha agat sa bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha,
  • 52 ranníocaíocht ÁSPC (féach an nóta 2) a bheith íoctha agat sa bhliain chánach i ndiaidh na bliana cánach ábhartha.

Nóta 2:Ní chuirtear ach ÁSPC ar Aicmí A, E, H agus S san áireamh.

Nóta 3:
Ní dhámhfar ranníocaíochtaí féinfhostaithe, ÁSPC Aicme S, i dtaca le haon bhliain ar leith go dtí go mbeidh do cháin iomlán íoctha agat i gcomhair na bliaina sin.

Fostaíocht roimhe seo

Má bhí tú i bhfostaíocht inárachais sular thosaigh tú féinfhostaíocht, b’fhéidir go gcabhródh do ranníocaíochtaí ÁSPC (Aicmí A, E agus H) leat cáiliú don Sochar Máithreachais, dá mba rud é nár chomhlíon tú na coinníollacha féinfhostaíochta.

Nóta 4:
Is í an bhliain chánach ábhartha ná an bhliain chánach iomlán leathdhéanach roimh an mbliain sochair ina dtosaíonn do shaoire mháithreachais.
Tosaíonn an bhliain sochair gach bliain ar an gcéad Luan in Eanáir agus críochnaíonn sí ar an Domhnach díreach roimh an gcéad Luan in Eanáir na bliana dár gcionn.

I dtaca le hiarratas sa bhliain: An bhliain chánach ábhartha:
2016
2014
2017
2015
Last modified:30/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais