Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


Chun cáiliú don Sochar Máithreachais mar fhostaí:

  • ní mór duit a bheith i bhfostaíocht inárachaithe atá faoi chumhdach an Achta um Chosaint Mháithreachais, 1994 díreach roimh an gcéad lá den tsaoire mháithreachais. Má scoireann tú den fhostaíocht, ní foláir nó go dtosóidh do shaoire mháithreachais ón lá dár gcionn,
    agus
  • ní mór duit coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC áirithe a chomhlíonadh.

Chun cáiliú don Sochar Máithreachais mar dhuine féinfhostaithe:

  • ní mór duit a bheith i bhféinfhostaíocht inárachaithe,
    agus
  • ní mór duit coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC áirithe a chomhlíonadh.

Tabhair faoi deara
Ba chóir d’éilitheoirí nach den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE) iad cóipeanna dá gCárta reatha ó Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (GNIB) agus dá bPas a chur ar fáil, chomh maith le cóipeanna de gach Cead Oibre a sealbhaíodh sna 3 bliana deiridh, san áit ar cuí sin.

 

Last modified:30/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais