Pointí le tabhairt faoi deara


Print page

  • Ní ghearrtar cáin ar d’íocaíocht FIT.
  • Ní áirítear d’íocaíocht FIT mar ioncam nuair a bhreithnítear thú chun an chárta leighis.
  • Áirítear an FIT nuair a mheasúnaítear an teidlíocht ar an bhForlíonadh Cíosa nó Morgáiste.
  • Ní féidir leat an FIT a fháil má tá tú ag glacadh páirte i Scéim Fostaíochta Pobail nó i Scéimeanna eile de chuid FÁS (seachas an Tionscnamh Post agus an Clár Seirbhíse Pobail).
  • Más tionónta údaráis áitiúil thú, déan teagmháil le d’údarás áitiúil chun féachaint an n-athróidh do chíos.
  • Chun a thuilleadh eolais a fháil ar an bpá íosta náisiúnta, déan teagmháil leis an Údarás Náisiúnta um Chearta Fostaíochta.

Íosghlao: 1890 80 80 90 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó Guthán: +353 59 91 78990 (ó Thuaisceart na hÉireann nó ón gcoigríoch).

Leabhráin áisiúla eile:

Liúntas Éadaí agus Coisbhirt um
Fhilleadh ar Scoil SW 75
Liúntas Breosla SW 17
Rátaí Íocaíochta SW 19
Liúntas Leasa Forlíontach SW 54

Last modified:28/10/2015