Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?


Print page

 Chun a thuilleadh eolais ar an bhForlíonadh Ioncaim Teaghlaigh a fháil, déan teagmháil le do Lárionad Intreo áitiúil, le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó le Rannóg an Fhorlíonaidh Ioncaim Teaghlaigh ag an seoladh a thugtar thuas.

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
  • Glaoigh ar an Líne Eolais Íosghlaonna ag 1890 66 22 44 nó má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar +353 71 91 93302, le do thoil.
  • Guthán: (043) 334 0053.
  • Buail isteach chuig d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Rannóg an Fhorlíonaidh Ioncaim Teaghlaigh tríd an ríomhphost.

Má tá iarratas nua agat FISNewClaims@welfare.ie. Má tá iarratas athnuachana agat FISRenewals@welfare.ie.

Gach fáth eile FISSupport@welfare.ie.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:28/10/2015