Cathain agus conas a dhéantar iarratas?


Print page

Déan iarratas ar FIT a luaithe is féidir tar éis duit agus do do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir dul i mbun oibre, nó d’fhéadfá íocaíocht a chailleadh.

Beidh ort na cáipéisí seo a thabhairt:

  • duillíní pá a fuair tú agus do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir le déanaí chun an tuilleamh a thaispeáint,
  • an P60 is déanaí (má tá ceann ar fáil) a fuair tú agus do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir, agus
  • do Dheimhniú ar Chreidmheasanna Cánach i gcomhair na bliana reatha (má tá ceann ar fáil).

Mura bhfuil an P60 is déanaí ar fáil, is cóir duit an duillín pá nó na duillíní pá de sheachtain 52 i dtaca leis an mbliain chánach dheireanach a chur isteach.

Fiú mura bhfuil na cáipéisí seo agat agus an fhoirm iarratais á líonadh agat, cuir an fhoirm chugainn láithreach. Is féidir leat na cáipéisí nó na teastais a chur chugainn a luaithe a bheidh siad agat, ach cuimhnigh, le do thoil, ar d’ainm iomlán, do sheoladh
reatha agus d’Uimhir PSP a chur leo. Cabhróidh sé seo linn ó thaobh iad a réiteach 14 le d’fhoirm iarratais.

Líon an fhoirm iarratais FIS 1 agus cuir í chuig:
Rannóg an Fhorlíonaidh Ioncaim Teaghlaigh
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort

Guthán: (043) 334 0053
Íosghlao: 1890 927 770

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 43 3340000, le do thoil.

Má thosaíonn tú ag obair don chéad uair nó má théann tú i mbun poist nua, déan teagmháil le d’oifig chánach chun comhairle ar do chreidmheasanna cánach a fháil. Féach bileog eolais IT 11 (ar fáil ó na Coimisinéirí Ioncaim) chun a chinntiú go bhfuil do chreidmheasanna cánach i gceart agat.

    Last modified:28/10/2015