An bhfuil sochair bhreise le fáil?


Print page

 Má fhaigheann tú an FIT, is féidir go mbeidh tú i dteideal an Liúntas Éadaí agus Coisbirt um Fhilleadh ar Scoil a fháil freisin. Cabhraíonn an liúntas seo ó thaobh an chostais a bhaineann le héidí agus le bróga do dhaltaí scoile. Oibríonn an Scéim ó Mheitheamh go Meán Fómhair gach bliain.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:28/10/2015