Cé mhéid is féidir a fháil?


Print page

 Is éard atá i d’íocaíocht FIT ná 60% den difríocht idir meánioncam seachtainiúil do theaghlaigh agus an teorainn ioncaim do líon do theaghlaigh, agus é slánaithe suas go dtí an euro is gaire.

Sampla 1

Má tá triúr clainne ort agus ioncam inmheasúnaithe seachtainiúil teaghlaigh €300 agat, is mar seo a ríomhtar d’íocaíocht FIT:

Teorainn Ioncaim €703.00
D’ioncam inmheasúnaithe seachtainiúil - €300.00
Difríocht €403.00
Is éard atá in íocaíocht sheachtainiúil an FIT ná 60% de €403, arb éard atá ann ná €241.80
(Arna bhunú ar theorainneacha ioncaim reatha Eanáir 2015)

Sampla 2

Má tá beirt chlainne ort agus ioncam inmheasúnaithe coicísiúil €380 agat ón bpostroinnt, is mar seo a ríomhtar d’íocaíocht FIT:

Teorainn Ioncaim €602.00
D’ioncam inmheasúnaithe seachtainiúil (€380÷2) - €190.00
Difríocht €412.00
Is éard atá in íocaíocht sheachtainiúil an FIT ná 60% de €412, arb éard atá ann ná €247.20
(Arna bhunú ar theorainneacha ioncaim reatha Eanáir 2015)

Slánaítear méideanna corra suas go dtí an €1 is gaire.

Tabhair faoi deara
Dá laghad an méid airgid a gcáilíonn tú dó, gheobhaidh tú íosmhéid €20 gach seachtain.

Last modified:28/10/2015