Conas a cháílítear?


Print page

 Féadfaidh tú cáiliú:

  • más fostaí thú i bhfostaíocht lánaimseartha ar phá a bhfuil súil leis go mairfidh sí 3 mhí ar a laghad,
  • má oibríonn tú ar feadh 19 n-uaire an chloig gach seachtain ar a laghad, nó 38 n-uaire an chloig gach coicís,
  • má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí le duine eile, is féidir leat uaireanta an chloig a oibríonn tú, do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir a shuimiú,
  • má tá meánioncam seachtainiúil teaghlaigh agat atá faoi bhun na suimeanna ar a ndéantar cur síos ar leathanach 4 do líon do theaghlaigh,
  • má tá leanbh cáilithe amháin ar a laghad agat a chónaíonn de ghnáth leat agus ar cuid é nó í den teaghlach atá á chothabháil agat. Leanbh cáilithe is ea aon leanbh atá faoi bhun 18 mbliana d’aois nó idir 18 agus 22 de bhlianta d’aois má tá sé/sí in oideachas lánaimseartha de ló.

Tabhair faoi deara
Ní féidir leis an líon tí cáiliú don FIT de bharr na amháin. Ní mór duit, do chéile, do sibhialta nó do a bheith ag gabháil don fhostaíocht ar ar son an teaghlaigh chun cáiliú don FIT.

féinfhostaíochta amháin. Ní mór duit, do do chéile, do do pháirtnéir sibhialta nó do do chomhchónaitheoir a bheith ag gabháil don fhostaíocht ar phá ar son an teaghlaigh chun cáiliú don FIT.

 

Líon teaghlaigh Teorainn Sheachtainiúil Ioncaim Teorainn Bhliantúil
Ioncaim (52 sheachtain)
1 leanbh
€506
€26,312
2 leanbh
€602
€31,304
3 leanbh
€703
€36,556
4 leanbh
€824
€42,848
5 leanbh
€950
€49,400
6 leanbh
€1066
€55,432
7 leanbh
€1202
€62,504
8 leanbh nó níos mó
€1298
€67,496

 

Tabhair faoi deara
Má tá tú agus do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir ag obair, suimeofar bhur n-ioncaim nuair a dhéanfar áireamh ar ioncam an teaghlaigh.

Last modified:30/09/2015