Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?


Print page

 

Chun a thuilleadh eolais a fháil faoin Sochar Linbh, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó le :

Rannóg an tSochair Linbh
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar Oilibhéir Phluincéid Naofa
Leitir Ceanainn
Contae Dhún na nGall.

Íosghlao: 1890 400 400 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó +353 74 91 64496 (ó Thuaisceart Éireann nó ón gcoigríoch).

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
  • Glaoigh ar an Líne Eolais Íosghlaonna ag 1890 66 22 44 nó má tá ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann glaoigh ar +353 71 91 93313, le do thoil.
  • Buail isteach chuig do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:05/09/2014
 

 Íoslódáilí