Conas a fhaightear an íocaíocht?


Print page

 

Faigheann tú an Sochar Linbh ar an gcéad Mháirt de gach mí:

 • trí íocaíocht dhíreach i do chuntas reatha, taisce nó coigiltis in institiúid airgeadais nó i gCuntas Coigiltis An Phoist um Chúram Leanaí:
  • i d’ainm féin, nó
  • i d’ainm féin:
   • agus in ainm do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora, nó
   • i d’ainm féin agus in ainm(neacha) do linbh/ leanaí, nó
   • in ainm do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora agus in ainm(neacha) do linbh/leanaí, nó
   • in ainm(neacha) do linbh/leanaí amháin, nó
   • in ainm do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora amháin.

     

 • i d'oifig áitiúil an phoist trí Chártá Seirbhisí Sóisialacha.
Last modified:05/09/2014
 

 Íoslódáilí