Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?


Print page

Chun a thuilleadh eolais ar an bPinsean Stáit(Neamh-Ranníocach) a fháil, déan teagmháil le do Lárionad Intreo áitiúil, d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó le Rannóg an Phinsin Stáit (Neamh-Ranníocach) ag an seoladh thíos,

nó bain feidhm as an bhfoirm um fhiosrú ar líne ag www.welfare.ie.

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Rannóg an Phinsin Stáit (Neamh-Ranníocach)
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach

Guthán: (071) 9157100
Íosghlao: 1890 500 000

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 71 9157100, le do thoil.

 

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:27/10/2016