An leanfar den íocaíocht tar éis bháis?


Print page

Bás pinsinéara

Má fhaigheann tú bás le linn duit a bheith ag fáil an Phinsin Stáit (Neamh-Ranníocach) a chuimsíonn Méadú um Dhuine Fásta Cáilithe, íocfar do phinsean, agus an Méadú um Dhuine

Fásta Cáilithe san áireamh, le do chéile go ceann na tréimhse sé seachtaine ar fad tar éis an bháis.​

Bás do chéile, do pháirtnéara nó do chomhchónaitheora

Má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir bás, leanfar den íocaíocht ina leith a íoc go ceann 6 seachtaine má chuimsigh d’íocaíocht méadú ina leith. 

Bás linbh cháilithe

Leanfar den íocaíocht i leith linbh cháilithe a íoc go ceann 6 seachtaine tar éis bhás an linbh sin.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

​​
Last modified:27/10/2016