Cad iad na sochair eile a fhéadfar a fháil?


Print page

   

 

Saorthaisteal

Má tá buanchónaí sa Stát ort, cáileoidh tú do Phas Saorthaistil. Cuirfidh an Scéim Shaorthaistil Uile-Éireann i dteideal taisteal saor in aisce ar sheirbhísí taistil i dTuaisceart na hÉireann thú, trí Phas Cliste do Sheanóirí (Senior 14 Smartpass) a úsáid.

Pacáiste na Sochar don Líon Tí

Is féidir, faoi réir coinníollacha áirithe, go gcáileoidh tú freisin do:

  • Liúntas Leictreachais nó Liúntas Gáis, agus
  • Saorcheadúnas Teilifíse.

Liúntas Cúramóra agus Sochar Cúramóra

Is féidir go bhfaighidh duine Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra chun aire a thabhairt duit má tá gá agat le cúram agus aire lánaimseartha.

Tabhair faoi deara
Ó Mheán Fómhair 2007 b’fhéidir go bhféadfaí Liúntas Cúramóra ar leathráta a fháil mar aon le Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) a fháil de do cheart féin nó dá mbeadh méadú um dhuine fásta cáilithe á fháil ag duine eile duit.

Chun a thuilleadh eolais ar shochair a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.


​​​
Last modified:27/10/2016