Cad iad na méaduithe eile a fhéadfar a fháil?


Print page

Is féidir go mbeidh tú i dteideal méadú seachtainiúil nó méaduithe seachtainiúla sa bhreis a fháil in éineacht le do Phinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) bunúsach gach seachtain mar a leanas:

Liúntas do Dhaoine Os Cionn 80 Bliain d’Aois

Gheobhaidh tú an liúntas seo go huathoibríoch nuair a bheidh tú 80 bliain d’aois. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach bhfuil an liúntas seo iníoctha ar an méadú um dhuine fásta cáilithe.

Liúntas um Chónaí ar Oileán

Is féidir go bhfaighidh tú Liúntas um Chónaí ar Oileán má chónaíonn tú ar oileán atá amach ó chósta Phoblacht na hÉireann, faoi réir coinníollacha áirithe.

Liúntas Breosla

Is féidir go bhfaighidh tú Liúntas Breosla ar feadh 26 seachtaine sa gheimhreadh, faoi réir coinníollacha áirithe. Ar áireamh sna coinníollacha seo tá an coinníoll go gcónaíonn tú leat féin nó le daoine áirithe a shonraítear.

Méadú um Chónaí Aonair

Is féidir go mbeidh tú i dteideal an Mhéadaithe um Chónaí Aonair má chónaíonn tú leat féin an t-am ar fad nó an chuid is mó den am.

Chun a thuilleadh eolais ar na méaduithe seo a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.Last modified:27/10/2016