Conas a cháilítear?


Print page

Chun cáiliú don Phinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) ní mór duit:

  • Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) bhailí a shealbhú,
  • an Coinníoll Gnáthchónaithe* a chomhlíonadh,
  • cónaí sa Stát le linn duit an pinsean seo a fháil,
  • a bheith 66 bliana d’aois nó os a chionn sin,
    agus
  • tástáil acmhainne a shásamh.

* Coinníoll is ea an Coinníoll Gnáthchónaithe nach mór duit a chomhlíonadh chun cáiliú d’íocaíochtaí áirithe cúnaimh leasa shóisialaigh agus don Sochar Linbh. Tháinig an coinníoll seo i bhfeidhm ó 1 Bealtaine 2004 agus baineann sé leis na hiarratasóirí go léir, is cuma cén náisiúntacht atá acu.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.


Last modified:27/10/2016