Deontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh


Print page

Réamhrá

Is íocaíocht glan é an Deontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh seo a thugtar do bhaintrí , baintrí fir nó páirtnéirí sibhialta marthanacha a bhfuil páistí cleithiúnacha acu.

Rialacha

Níl an deontas seo ar fáil ach do bhaintrí, baintrí fir nó páirtnéirí sibhialta marthanacha a bhfuil páiste cleithiúnach amháin nó níos mó ag maireachtáil in éineacht leo nó a saolaítear a leanbh laistigh de 10 mí o dha ta báis a céile nó páirtnéir sibhialta. Caithfidh tú bheith i dteideal ceann de na híocaíochtaí seo a leanas:

Rátaí

Is íocaíocht in aon chuid amháin é an deontas seo, agus suim de €6000 a bhíonn i gceist. Íoctar an Deontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh tríd sheic, iníoctha leis an baintreach, baintreach fir nó páirtnéir sibhialta.

Beidh sé eisithe gan moill tar éis cinnidh Oifigigh Cinnidh i gcomhair ceann de na híocaíochtaí thuas.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Rannóg an Phinsin Baintrí/Baintreach Fir nó Páirtnéir Sibhialta Mharthanaigh

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Oifig Sheirbhísí na bPinsean
Bóthar an Choláiste
Sligeach
Éire

Teil:(071) 915 7100
Lóghlao:1890 500 000

Is féidir leat ríomhphost don Rannóg Deontas Tuismitheora Baintrí a sheoladh tríd an fhoirm fhiosraithe a úsáid. Más mian leat labhairt duine-le-duine faoi do theidlíochtaí, is féidir leat cuairt a thabhairt ar d'ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil, oifig leasa shóisialaigh áitiúil nó ionad Intreo.

Last modified:21/03/2017
 

 Related Topics

 
 

 Aisitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img