Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?


Print page

Chun a thuilleadh eolais ar an Liúntas Breosla a fháil, déan teagmháil le rannóg/oifig chuí na Roinne a liostaítear in alt 9.

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie
  • Guthán: (071) 919 3302
  • Líne Eolais Íosghlaonna ag 1890 66 22 44
    (ó Phoblacht na hÉireann amháin).
  • Buail isteach chuig d’Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.​​​

Tabhair faoi deara
D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).
​​​​

Last modified:02/03/2017
 

 Foirmeacha Iarratais