Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?


Print page

Téigh i dteagmháil leis an rannóg nó oifig chuí den Roinn atá liostaithe in alt 9, chun eolas sa bhreis a fháil faoin Liúntas Breosla.

Má theastaíonn uait leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus tuilleadh

eolais a fháil faoi sheirbhísí leasa shóisialaigh:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie
  • Líne Eolais Íosghlao ag 1890 66 22 44
    (ó Phoblacht na hÉireann amháin).
  • Buail isteach chuig d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó chuig an Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Tabhair faoi deara
D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:16/05/2012