Conas a dhéantar iarratas?


Print page


Is féidir leat foirm iarratais NFS1 a fháil ó aon oifig an phoist, ó d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh, nó trí theachtaireacht téacs (Féach alt 11).

Má tá íocaíocht á fáil ón Roinn Coimirce Sóisialaí agus mura bhfuil foirm iarratais faighte agat go fóill, líon agus seol foirm NFS1 chun an Rannóg chuí, mar atá liostaithe thíos.

Má fhaigheann tú:

Seol d'fhoirm líonta chuig:

 • Pinsean Easláine
 • Liúntas Míchumais
 • Forlíonadh Éagumais

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Bóthar Bhéal Átha na Lao

An Longfort 

Guthán: (043) 3340000

Íosghlao: 1890 927 770

(ó Phoblacht na hÉireann amháin)

 • ​Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta (ar feadh níos mó ná 15 mhí
 • Cúnamh Feirme
​​​
Do Lárionad Intreo Áitiúil no d'Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil 

 

Má fhaigheann tú:

Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig:

 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach nó Neamh-ranníocach)
 • Sochar nó Liúntas Banchéile Thréigthe
 • Pinsean Stáit (Ranníocach) nó (Neamh-ranníocach)
 • Pinsean Stáit (Eatramhach)
 • Pinsean na nDall
 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
 • Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach nó Neamh-ranníocach)

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Bóthar an Choláiste

Sligeach.

Íosghlao: 1890 500 000

(ó Phoblacht na hÉireann amháin)

 

Má fhaigheann tú:

Déan iarratas ag:

 • Bunliúntas Forlíontach Leasa Bunúsach (i ndiaidh 15 mhí)​

D'ionadaí Áitiúil den Roinn Coimirce Sóisialaí a riarann an Liúntas Forlíontach Leasa 

 

Má tá íocaíocht slándála sóisialaí á fáil agat ó thír atá clúdaithe ag Rialacháin CE nó ag Comhaontú Déthaobhach Slándála Sóisialaí le hÉirinn nó má tá tú os cionn 66 blianad’aois agus mura bhfuil íocaíocht cháiliúcháin á fáil agat, líon foirm iarratais NFS1 agus seol í chuig: ​​


Rannóg na Scéime Náisiúnta Bhreosla

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Bóthar an Choláiste

Sligeach

Guthan: (071) 915700 

Íosghlao: 1890 500 000 (ó Phoblacht na hÉireann amháin).

Tábhachtach: Má fhaigheann tú íocaíocht ó thír éigin eile agus má tá tú i do chónaí le duine a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh Éireannach agus atá i dteideal Liúntas Breosla a fháil chomh maith, ba cheart don duine a fhaigheann an íocaíocht leasa shóisialaigh Éireannach an t-iarratas a chur isteach.​​​​​​

Last modified:02/03/2017
 

 Foirmeacha Iarratais