Pacáiste Sochar Teaghlaigh - SW 107


Print page

Má tá tuilleadh eolais uait ar an bPacáiste Sochair Teaghlaigh, déan teagmháil leis an Rannóg Sochair Teaghlaigh ag an seoladh ar alt 7, nó úsáid an fhoirm fiosrúcháin ar líne ag www.welfare.ie.

Má theastaíonn uait leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais a fháil faoi sheirbhísí leasa shóisialaigh:

Tabhair do d'aire
D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:21/10/2014
 

 Foirmeacha Iarratais