Pacáiste Sochar Teaghlaigh - SW 107


Print page

Comhlánaigh foirm iarratais HB 1 le billí bainteacha agus seol ar ais í chuig:

Rannóg na Sochar Teaghlaigh
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
SAORPHOST
Bóthar an Choláiste
Sligeach

Guthán: (071) 91 57100
Íosghlao: 1890 500 000

Má tá tú ag glaoch orainn ó áit taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 71 9157100, le do thoil

Más ar bhonn tástáil acmhainne atá tú ag déanamh iarratais ar Phacáiste Sochair Teaghlaigh, cuirfimid ceistneoir ar leith i gcomhair na tástála acmhainne chugat, rud is gá duit a chomhlánú.

Tabhair do d'aire
D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:20/10/2014
 

 Foirmeacha Iarratais