Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?


Print page

 

Má theastaíonn uait a thuilleadh eolais a fháil faoi Shaorthaisteal, téigh i dteagmháil le d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó leis an Rannóg Saorthaistil.

Má theastaíonn uait leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais a fháil faoi sheirbhísí leasa shóisialaigh:

Tabhair faoi deara
D'fhéadfadh difríochtaí a bheith sna rátaí a ghearrtar ar úsáid a bhaint as uimhreacha 1890 (Íosghlao) agus é faoi réir na soláthraithe seirbhíse éagsúla.

 
Last modified:17/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí