Scéim Dhreasachta Post (ÁSPC) d'Fhostóirí


Print page

Eolas

Díolmhaíonn an Scéim Dreasachta Jabanna (ÁSPC) i gcomhair Fostóirí fostóirí óna ndliteanas a gcion d’ÁSPC i leith fostaithe áirithe a íoc. Tá an scéim seo oscailte d’fhostóirí a chruthaíonn jabanna nua agus jabanna breise.

An 30 Meitheamh 2013 cuireadh deireadh an Scéim Dreasachta Jabanna (ÁSPC). Ó 8 Iúil 2013 cuireadh scéim dreasachta nua JobsPlus in áit na Postchúnamh Ioncaim agus Scéime Dreasachta Jabanna (ÁSPC) i gcomhair Fostóirí. Ní bhainfidh an scéim nua JobsPlus le rannpháirtithe reatha ar an Scéim Dreasachta Jabanna (ÁSPC).

Rialacha

Chun cáiliú don Scéim Dreasacht Jabanna (ÁSPC) i gcomhair Fostóirí, ní mór don jab a chruthaíonn tú agus don duine a fhostaíonn tú critéir áirithe a chomhlíonadh. Chomh fada is atá tú ag fanacht ar fhaomhadh don scéim, ba chóir duit ÁSPC fostaí agus fostóra caighdeánach a fheidhmiú.

Ní mór don duine a fhostaíonn tú a bheith ag fáil ceann de na híocaíochtaí leasa shóisialaigh seo a leanas ar feadh tréimhse leanúnach 6 mhí ar a laghad:

Tá an t-am a chaithfear ar an gClár Socrúcháin Oibre ó JobBridge, Scéim Náisiúnta Intéirneachta ináirithe i gcomhair cúiseanna cáilitheachta freisin. Is féidir leat a fhostú ar dhuine cáilithe díreach as ceann de na scéimeanna seo nuair atá critéir 156 lá (6 mhí) sásaithe.

Ní mór don jab seo:

  • A bheith ina phost/jab nua agus breise - ní cheadófar d’fhostóirí fostaithe nua a fháil in áit fostaithe reatha chun leas a bhaint as an scéim
  • A bheith ar feadh 30 uaire in aghaidh na seachtaine ar a laghad
  • Seasamh ar feadh 6 mhí ar a laghad. Má thagann deireadh leis an bhfostaíocht taobh istigh de 6 mhí ón am a fhaigheann tú an díolúine, d’fhéadfadh go mbeadh ort ranníocaíochtaí ÁSPC an fhostóra a íoc i leith an fhostaí sin.

Uasráta rannpháirtíochta

Ní féidir leat díolúine a fháil ó ÁSPC ach amháin i leith líon teoranta fostaithe. Is é an teorainn seo ná 5% den fhoireann oibre reatha, nó, i gcás cuideachtaí níos lú, uasmhéid de 5 phost nua.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá fostaí nua agat agus go bhfuil tú incháilithe don scéim, líon isteach foirm ÁSPC 20.

Seol an fhoirm ÁSPC 20 le deimhniú imréiteach cánach reatha chuig an Roinn Coimirce Sóisialaí - féach ‘Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas’ thíos.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba chóir d’iarratas ar an Scéim Dreasachta Jabanna (ÁSPC) i gcomhair Fostóirí a sheoladh chuig:

Scéim Díolúine Jabanna (ÁSPC) i gcomhair Fostóirí

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Urlár 2
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Liatrom
Éire

Lóghlao:1890 927 999
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie


Last modified:09/07/2013
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img