2016 Athruithe ÁSPC d'fostaithe agus fóstóirí áirithe


Print page

1. 2016 Athruithe ÁSPC

Fostaithe 

Beidh fostaithe atá ag tuilleamh idir €352 agus €424 in aghaidh na seachtaine agus a íocann ÁSPC Aicme A, i dteideal Creidmhead ÁSPC seachtainiúil nua a laghdóidh méid an ÁSPC déaduchtaithe óna dtuilleamh sa tseachtain sin.

(Feidhmeoidh Creidmheas ÁSPC cosúil d’fhostaithe Aicme E agus Aicme H le tuilleamh seachtainiúil d’idir €352.01 agus €422 nó €424, faoi seach.)

Ní bheidh athruithe ar bith do:

  • fostaithe ag tuilleamh thar €424 in aghaidh na seachtaine agus ag íoc ÁSPC faoi Aicme A;
  • fostaithe ag íoc ÁSPC faoi Aicmí B,C,D, nó J.

Fostóirí

Íocfaidh fostóirí d’fhostaithe Aicme A ag tuilleamh idir €356.01 agus €376.00 in aghaidh na seachtaine ÁSPC fostóra ag ráta de 8.5%, ó 1 Eanair 2016.

Ní bheidh athruithe ar bith d’fhostóirí d’fhostaithe Aicme A ag tuilleamh thar €376 in aghaidh na seachtaine, nó d’fhostóirí d’fhostaithe ag íoc ÁSPC faoi aicmí ÁSPC eile.

Féinfhostaithe/Ranníocóirí Eile

Ní bheidh athruithe ar bith do ranníocóirí ag íoc ÁSPC Aicme S nó do ranníocóirí ag íoc ÁSPC faoi aicmí ÁSPC eile (.i. Aicmí K nó M).

2. ÁSPC Fostaí Aicme A

Freastalaíonn ÁSPC Aicme A d’fhostaíochtaí earnála príobháideach le tuilleamh de €38 nó níos mó in aghaidh na seachtaine agus do státseirbhísigh agus fostaithe sa tseirbhís phoiblí earcaithe i ndiaidh Aibreán 1995.

Ó 1 Eanair 2016, má

  • thuilleann tú idir €352.01 agus €424.00 in aghaidh na seachtaine, agus
  • tá tú i d’fhostaí Aicme A,

 tá tú i dteideal Creidmheas ÁSPC seachtainiúil. Laghdóigh an Creidmheas ÁSPC méid an mhuirir ÁSPC ionas gur féidir leat suim ÁSPC níos lú a íoc in aghaidh na seachtaine.

Níl aon Creidmheas ÁSPC nuair a théann do thuilleamh thar €424.

3. Ríomh den Chreidmheas ÁSPC Aicme A

Leanfaidh ÁSPC fostaí Aicme A ar aghaidh a bheith ríofa ag 4% d’ollthuilleamh seachtainiúil.

D’ollthuilleamh idir €325.01 agus €424 in aghaidh na seachtaine, laghdóidh an Creidmheas ÁSPC nua an muirear ÁSPC 4%.

Braitheann méid an Chreidmheasa ÁSPC ar d’ollthuilleamh seachtainiúil.

Ag ollthuilleamh seachtainiúil de €352.01, feidhmíonn an t-uaschreidmheas ÁSPC de €12.00 in aghaidh na seachtaine.

Do thuilleamh idir €352.01 agus €424, laghdaítear an t-uaschreidhmeas ÁSPC de €12.00 le haon séú de thuilleamh thar €352.01.

Léiríonn an sampla seo a leanas conas an Creidmheas ÁSPC agus an muirear ÁSPC nua a ríomh, d’ollthuilleamh seachtainiúil de €377.

Creidmheas ÁSPC    
Uaschreidmheas ÁSPC €12.00  
Aon-séú de thuilleamh thar €352.01
(377.00 – 352.01 = 24.99 / 6)
 (€4.17)  
Creidmheas ÁSPC laghdaithe   €7.83  
ÁSPC @ 4%   €15.08
Lúide: Creidmheas ÁSPC Laghdaithe   €7.83
Muirear ÁSPC seachtainiúil 2016 nua    €7.25

 4. ÁSPC Fostóra Aicme A

Faoi láthair íocann fostóirí Aicme A ÁSPC ag an ráta de 8.5% d’fhostaithe ag tuilleamh idir €38 agus €356 in aghaidh na seachtaine. Do thuilleamh seachtainiúil thar €356, tá an ráta ÁSPC fostóra 10.75% ar thuilleamh ar fad.

Le héifeacht ó 1 Eanair 2016, méadóidh an tairseach thuillimh seachtainiúil as bogadh ón 8.5% don 10.75% ráta de ÁSPC fostóra, ó €356.01 go €376.01. Ciallaíonn sé seo go n-íocfaidh fostóirí a bhfuil ollthuilleamh seachtainiúil idir €356.01 agus €376 ag a bhfostaithe an ráta níos ísle 8.5% de ÁSPC fostóra.

Last modified:19/10/2015