Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?


Print page

  

 

Chun a thuilleadh eolais ar an Sochar Uchtaíoch a fháil, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó le Rannóg an tSochair Uchtaíoch ag an seoladh ar leathanach 16.

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
  • Glaoigh ar an Líne Eolais Íosghlaonna ag 1890 66 22 44 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó +353 71 91 93313 (ó Thuaisceart Éireann nó ón gcoigríoch).
  • Buail isteach chuig d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó d’Ionad Faisnéise do Shaoránaigh.

Is féidir leat eolas breise a fháil ar an tsaoire do thuismitheoirí agus ar do chearta faoin Acht um Chosaint Mháithreachais, faoin Acht um Shaoire do Thuismitheoirí agus faoin Acht um Shaoire Uchtaíoch ó:

An tÚdarás Comhionannais
2 Sráid Chluain Meala
Baile Átha Cliath 2

Íosghlao : 1890 245 545 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
+353 1 4173336 (ó Thuaisceart Éireann nó ón gcoigríoch)
Láithreán Gréasáin: www.equality.ie

 
Leabhráin áisiúla eile:
 
 
 
Last modified:13/07/2011
 

 Downloads