Cathain agus conas a dhéantar iarratas?


Print page

  

 
 
Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar an Sochar Uchtaíoch 6 seachtaine (12 sheachtain má tá tú féinfhostaithe) ar a laghad roimh an am atá beartaithe agat chun do shaoire uchtaíoch a thosú.
 
I gcásanna áirithe, d'fhéadfá iarratas a dhéanamh tar éis suíomh an linbh leat, ach mura ndéanfá iarratas laistigh de 6 mhí ón dáta a ndéanfaí an leanbh a shuíomh, b'fhéidir go gcaillfeá do Shochar Uchtaíoch.
 
Faoin Acht um Shaoire Uchtaíoch, 1995, ní mór duit fógra i scríbhinn a thabhairt do d'fhostóir 4 seachtaine ar a laghad roimh ré go bhfuil sé de rún agat saoire uchtaíoch a ghlacadh.
 
Ní mór duit freisin insint do d'fhostóir 4 seachtaine roimh duit filleadh ar an obair agus an fógra seo a dhaingniú i scríbhinn 2 sheachtain roimh d'fhilleadh tuartha.
Nuair atá d'iarratas á sheoladh isteach agat, ní mór duit Deimhniú Suímh, a sholáthar, mar fhianaise le suíomh do linbh. Is féidir leat é seo a fháil ón gCumann Uchtála Cláraithe nó ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a eagraíonn an suíomh.
I dtaca le huchtáil choigríche de, ní mór duit cóip a sholáthar den Dearbhú Oiriúnachta a fuair tú ón mBord Uchtála.
 
Ní féidir linn Sochar Uchtaíoch a íoc go dtí go bhfaighimid Deimhniú SuímhDearbhú Oiriúnachta.
 
Chun iarratas a dhéanamh, comhlánaigh an fhoirm AB 1 agus cuir í chuig:
 
Rannóg an tSochair Uchtaíoch
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Mhic Artair
Ard Rámhann
Bun Cranncha
Contae Dhún na nGall.
 
Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) + 353 1 47 15898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón gcoigríoch)
 
Tabhair faoi deara:
Cuirfear daingniú i scríbhinn amach chugat chomh luath agus a bhreithneofar d'éileamh.

 
 
Last modified:13/07/2011
 

 Íoslódáilí