Cad is saoire do thuismitheoirí ann?


Print page

  

 • Ceadaíonn an tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí, 1998, d’aithreacha agus do mháithreacha saoire gan phá a ghlacadh chun aire a thabhairt do leanaí óga. Féadfaidh tú saoire do thuismitheoirí a ghlacadh mar bhloc leanúnach de 14 seachtaine nó, le comhaontú d’fhostóra, briste suas thar tréimhse ama.

  Tá foráil san Acht freisin do shaoire theoranta le pá (saoire ‘force majeure’), a cheadaíonn suas le 3 lá in aon tréimhse 12 mhí, nó suas le 5 lá in aon tréimhse 36 mhí, chun ligean duit plé le géarchéimeanna de dheasca díobhála do dhuine den teaghlach nó de dheasca breoiteachta duine den teaghlach.

  Féadfaidh tuismitheoirí a ghlacann saoire do thuismitheoirí creidmheas ÁSPC a fháil maidir le gach seachtain a ghlactar. Cinntíonn sé seo go mbíonn do chumhdach ó thaobh sochar leasa shóisialaigh á thabhairt cothrom leis an eolas is déanaí. Ba chóir do d’fhostóir scríobh chuig an Rannóg um Nuashonrú Taifead ag an seoladh ar leathanach 15, chun an líon seachtainí agus dátaí beachta do shaoire a dhaingniú.

  Chun a thuilleadh eolais a fháil ar chreidmheasanna ÁSPC i gcomhair na saoire do thuismitheoirí, déan teagmháil le:

  An Rannóg um Nuashonrú Taifead
  An Roinn Coimirce Sóisialaí
  Bóthar Mhic Artair
  Ard Rámhann
  Bun Cranncha
  Contae Dhún na nGall.

  Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) + 353 1 47 15898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón gcoigríoch) Chun a thuilleadh eolais a fháil ar shaoire do thuismitheoirí, déan teagmháil le:

  An tÚdarás Comhionannais
  2 Sráid Chluain Meala
  Baile Átha Cliath 2

  Íosghlao: 1890 245 545 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) +353 1 4173336 (ó Thuaisceart Éireann nó ón gcoigríoch) Láithreán Gréasáin: www.equality.ie.

   

  Last modified:13/07/2011
   

   Íoslódáilí