An bhfaightear Íocaíochtaí breise i dtaca le duine fásta cáilithe nó i dtaca le leanaí cáilithe?


Print page

  

Féadfaidh tú íocaíochtaí breise a fháil i dtaca le duine fásta cáilithe agus i dtaca le leanaí cáilithe.
 
Is é atá i nduine fásta cáilithe ná duine lena bhfuil tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí.
 
Is é atá i leanbh cáilithe ná leanbh a chónaíonn leat de ghnáth agus atá á chothabháil agat suas go dtí deireadh na bliana acadúla ina sroicheann sé/sí 18 mbliana d’aois nó tá sé/sí 18 mbliana go 22 bhliain d’aois agus in oideachas lánaimseartha de ló i scoil nó coláiste aitheanta.
 
Má tá cleithiúnaithe agat, déantar comparáid idir do ráta den Sochar Uchtaíoch (gan méaduithe do chleithiúnaithe a áireamh) agus an ráta den Sochar Breoiteachta (agus méaduithe do chleithiúnaithe san áireamh) a d’fhéadfá a fháil dá mbeifeá as láthair ón obair de dheasca breoiteachta. Íocfar an ráta is airde leat.
 
Má fhaigheann an cleithiúnaí aosaithe íocaíocht leasa shóisialaigh, ní féidir Méadú um Dhuine Fásta Cáilithe a íoc leat ach is féidir go mbeidh Méadú um Leanbh Cáilithe ar leathráta iníoctha. Cáileoidh tú do Mhéadú um Dhuine Fásta Cáilithe ar lánráta, má tá do chleithiúnaí aosaithe dífhostaithe agus ag síniú i gcomhair creidmheasanna nó ag tuilleamh ollioncaim faoi bhun €100.01 sa tseachtain. Má thuilleann an cleithiúnaí aosaithe ollioncam idir €100.01 agus €310 sa tseachtain, gheobhaidh tú ráta laghdaitheach an Mhéadaithe um Dhuine Fásta Cáilithe agus lánrata an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe.
 
Má thuilleann an cleithiúnaí aosaithe ollioncam idir €310.01 agus €400 sa tseachtain, ní bhfaighidh tú Méadú um Dhuine Fásta Cáilithe ach gheobhaidh tú leathráta an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe. Má thuilleann an cleithiúnaí aosaithe ollioncam os cionn €400 sa tseachtain, ní bhfaighidh tú Méadú um Dhuine Fásta Cáilithe ná 8 Méadú um Leanbh Cáilithe.

 

Cáileoidh tú do Mhéadú um Dhuine Fásta Cáilithe ar lánráta, má tá do chleithiúnaí aosaithe dífhostaithe agus ag síniú i gcomhair creidmheasanna nó ag tuilleamh ollioncaim faoi bhun €100.01 sa tseachtain. Má thuilleann an cleithiúnaí aosaithe ollioncam idir €100.01 agus €310 sa tseachtain, gheobhaidh tú ráta laghdaitheach an Mhéadaithe um Dhuine Fásta Cáilithe agus lánrata an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe. Má thuilleann an cleithiúnaí aosaithe ollioncam idir €310.01 agus €400 sa tseachtain, ní bhfaighidh tú Méadú um Dhuine Fásta Cáilithe ach gheobhaidh tú leathráta an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe. Má thuilleann an cleithiúnaí aosaithe ollioncam os cionn €400 sa tseachtain, ní bhfaighidh tú Méadú um Dhuine Fásta Cáilithe ná 8 Méadú um Leanbh Cáilithe.

bhfaighidh tú méadú um dhuine fásta cáilithe:

  • má tá olltuilleamh nó ollioncam*( féach nóta thíos) de níos mó ná €310.00 sa tseachtain aige/aici,
  • má fhaigheann sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh (ach amháin Pinsean Míthreorach, Sochar Báis, íocaíocht don Chaomhnóir (Ranníocach) agus (Neamh-ranníocach), Liúntas Leasa Forlíontach nó Sochar Linbh) dá c(h)eart féin,
  • má tá sé/sí dícháilithe ó íocaíochta dífhostaíochta a fháil le linn dó/di a bheith páirteach in aighneas ceirde,
  • má fhaigheann sé/sí Liúntas Cothabhála um Ghalair Thógálacha ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS),
    • má ghlacann sé/sí páirt i gcúrsa lánaimseartha oiliúna de chuid FÁS nach cúrsa ceirde é.

*Nóta: Áirítear ar ioncam tuilleamh ó fhéinfhostaíocht nó ó fhostaíocht, pinsin cheirde nó coigilteas agus infheistíochta.

Má chonaíonn leanaí leat agus más duine singil, baintreach (fir nó mná), páirtnéir sibhialta marthanach nó duine idirscartha thú, is féidir go bhfaighidh tú méadú don duine a thugann aire do do leanbh/leanaí, ar chuntar:

  • go bhfuil an duine sin 16 bliana d'aois nó os a chionn sin,
  • go gcónaíonn sé/sí leat,
  1. agus
  • go bhfuil sé/sí á c(h)othabháil agat.

Ní féidir leat Méadú um Leanbh Cáilithe a fháil má fhaigheann an leanbh sin íocaíocht leasa shóisialaigh n íocaíocht ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, mar Liúntas Teaghlaigh Aontuismitheora nó Liúntas Míchumais, dá c(h)eart féin.

 
 
Last modified:13/07/2011
 

 Íoslódáilí