Conas a dhéantar an Íocaíocht a Áireamh?


Print page

  

Daoine Fostaithe

Déantar an ráta seachtainiúil den Sochar Uchtaíoch a áireamh trí d'ollioncam sa bhliain chánach ábhartha a roinnt ar an méid seachtainí a d'oibrigh tú i rith na bliana sin dáiríre.

Féadfaidh tú 80% den tsuim seo a fháil, faoi réir íocaíochta íosta de €217.80 agus íocaíochta uasta de €262.00 sa tseachtain. tá na rátaí seo i bhfeidhm ó 3 Eanáir 2011.

Tabhair faoi deara:
Má tá tú intofa don Sochar ach mura bhfuil aon tuilleamh taifeadta sa bhliain chánach ábhartha agat, gheobhaidh tú íocaíocht ar an méid íosta.

Daoine Féinfhostaithe

Déantar an ráta seachtainiúil den Sochar Uchtaíoch a aíreamh trí d'ioncam inríofa sa bhliain chánach ábhartha a roinnt ar 52.

Féadfaidh tú 80% den tsuim seo a fháil, faoi réir íocaíochta íosta de €217.80 agus íocaíochta uasta de €262.00 sa tseachtain. Tá na rátaí seo i bhfeidhm ó 3 Eanáir 2011.

Tabhair faoi deara:
Má tá tú intofa don Sochar ach mura bhfuil aon tuilleamh taifeadta sa bhliain chánach ábhartha agat, gheobhaidh tá íocaíocht ar an méid íosta.

Daoine Fostaithe agus Féinfhostaithe

Déanfaimid comparáid idir an ráta den Sochar Uchtaíoch agus an ráta den Sochar Breoiteachta a d'fhéadfá a fháil dá mbeifeá as láthair ón obair de dheasca breoiteachta. Scrúdóimid é seo duit agus gheobhaidh tá an ráta is airde go huathoibríoch.

 
Last modified:13/07/2011
 

 Íoslódáilí