An gcomhairtear an t-árachas sóisialach ó lasmuigh d'Éirinn?


Print page

  

 

Má bhí fostaíocht inárachais agat roimhe seo i dtír atá faoi chumhdach na Rialachán CE agus má tá ar a laghad ranníocaíocht lánráta ÁSPC amháin íoctha agat in Éirinn ar Aicme A nó E, féadfaidh tú do thaifead árachais sa tír sin a chur le do ranníocaíochtaí ÁSPC in Éirinn chun cabhrú leat cáiliú don Sochar Uchtaíoch.

Is iad na tíortha atá faoi chumhdach na Rialachán CE nó faoi Chomhaontú Déthaobhach chun críocha an tSochair Uchtaíoch ná:
 • An Ostair
 • An Bheilg
 • An Bhulgúir
 • Poblacht na Seice
 • An Danmhairg
 • An Eastóin
 • An Fhionnlainn
 • An Fhrainc
 • An Ghearmáin
 • An Ghréig
 • An Ungáir
 • An Íoslainn
 • Éire
 • An Iodáil
 • An Laitvia
 • Lichtinstéin
 • An Liotuáin
 • Lucsamburg
 • Málta
 • An Iorua
 • An Pholainn
 • An Phortaingéil
 • Poblacht na Cipire (An Chipir Theas)
 • An Rómáin
 • An tSlóvaic
 • An tSlóivéin
 • An Spáinn
 • An tSualainn
 • An Eilvéis
 • An ÍsiltÍr
 • An Ríocht Aontaithe

Má bhí tú ag obair i gceann de na tíortha seo thuas sa bhliain chánach ábhartha, ar mhiste leat d'fhoirm iarratais a chur faoinár mbrid 12 sheachtain roimh thús do shaoire uchtaíche ionas go mbeadh ár ndóthain ama againn chun do thaifead árachais a fháil ón tír chuí.

 
Last modified:13/07/2011
 

 Downloads