Conas a cháilítear?


Print page

  

Chun cáiliú don Sochar Uchtaíoch mar fhostaí ní mór duit:

  • a bheith i bhfostaíocht inárachais atá faoi chumhdach an Achta um Shaoire Uchtaíoch,1995, díreach roimh an gcéad lá de do shaoire uchtaíoch,
  1. agus
  • coinníollacha áirithe ó thaobh ranníocaíochta ÁSPC a chomhlíonadh.

Chun cáiliú don Sochar Uchtaíoch mar dhuine féinfhostaithe ní mór duit:

  • a bheith i bhféinfhostaíocht inárachais,
  1. agus
  • coinníollacha áirithe ó thaobh ranníocaíochta ÁSPC a chomhlíonadh.
 
Last modified:13/07/2011
 

 Íoslódáilí