Treoir ar ÁSPC do Dhaoine Féinfhostaithe - SW74


Print page

Chun a thuilleadh eolais a fháil ar ÁSPC do dhaoine féinfhostaithe, déan teagmháil le d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil, d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó:

Seirbhísí Intofachta na gCliant
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar Chorcaí
Port Láirge.

Glaoigh ar: + 353 1 471 5898 (ó Thuaisceart na hÉireann nó ón gcoigríoch) nó ar Íosghlao 1890 690 690 ((ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó

Chun a thuilleadh eolais a fháil:

Tabhair faoi deara,

le do thoil, go bhféadfaidh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:07/07/2017
 

 Foirmeacha Iarratais